Usługi dla przebywających w Danii

 

 »  Kompleksowa pomoc przy podatkach

 

 »  Roczne rozliczenie podatkowe

 

 »  Korekta rozliczeń podatkowych z porzednich lat

 

 »  Załatwienie formalności związanych z wypłatą urlopowego (feriepenge)

 

 »  Załatwienie formalności związanych z rejestracją NEM KONTA

 

 »  Załatwienie formalności związanych z uzyskaniem zasiłkiu rodzinnego w Danii

 

 »  Wykonanie i złożenie dokumentacji związanej z wystąpieniem o stypendium SU

 

 »  Wykonanie i złożenie dokumentacji związanych z uzyskaniem pozwolenia na auto w Danii

 

 »  Załatwienie formalności z zarejestrowaniem w Danii auta na zagranicznych tablicach rejestracyjnych

 

 »  Pomoc związana z eksportem duńskiego auta – odzyskiwanie podatku akcyzowego (afgift)

 

 »  Wykonanie i lub złożenie dokumentacji związanej z zatwierdzeniem w Danii wykształcenia uzyskanego w Polsce

 

 »  Pomoc przy załatwianiu wszelkich spraw administracyjnych, w komunie, banku, szkole itp.

 

 »  Wykonanie i złożenie dokumentacji związanej z otrzymaniem dodatku przedszkolnego

 

 »  Wykonanie i złożenie dokumentacji związanej z otrzymaniem dodatku mieszkaniowego

 

 »  Pomoc w zakupie domu

 

 »  Pomoc przy uzyskaniu kredytu

 

 »  Konsolidacja kredytu - doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Usługi dla rozpoczynających pracę w Danii

 

 »  Informacje o przepisach obowiązujących osóby fizyczne w Danii

 

 »  Oferujemy pakiet usług dla rozpoczynających lub chcących rozpocząć prace w Danii

 

 »  Załatwienie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia pobytu w Danii

 

 »  Załatwienie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na pracę w Danii

 

 »  Pomoc przy załatwieniu formalności związanych z meldunkiem w Danii

 

 »  Wyrobienie numeru podatkowego CPR

 

 »  Wyrobienie żółtej karty ubezpieczeniowej

 

 »  Pomoc przy otwarciu konta bankowego w Danii

 

 »  Wyrobienie lub zmiana karty podatkowej

 

 

 

Usługi dla osób kończących / które zakończyły prace w Danii

 

 »  Załatwienie formalności związanych z wymeldowaniem , zakończeniem obowiązku podatkowego

 

 »  Załatwienie wszelkich innych formalności związanych z zakończeniem pobytu w Danii

 

 »  Załatwienie formalności związanych z wypłatą składek emerytalnych w przypadku stałego opuszczenia Danii

 

 

 

 

Jeśli nie znalazłeś w naszej ofercie usługi, którą jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy rozwiązanie dla Twojego zapotrzebowania.

© 2015 - 2018 Doradzamywdanii.pl