Vi leverer tjenester relateret til de administrative formaliteter hos både polske og danske forretningsenheder.

 

 

Tjenester for polske forretningsenheder

  »  Oplysninger om reglerne for forretningsenheder, der ønsker at starte / har en virksomhed i Danmark

  »  Registrering af et polsk selskab i Danmark i RUT-registret og førelse af et register

  »  Godkendelse af virksomheder til at udføre specifikke branchetjenester i Danmark

  »  Godkendelse af virksomhedens enkelte medarbejdere til at udføre specifikke branchetjenester i Danmark

  »  Udførelse af formaliteter i forbindelse med etablering af en filial, dattervirksomhed mv. I Danmark

  »  Registrering af et polsk selskab som momspligtige i Danmark med en forklaring af gældende danske skatteregler

  »  Afregning af et polsk selskab fra moms til SKAT

  »  Forebyggelse af kvalifikation af et polsk selskab som en arbejdsstyrke i Danmark, hvilket automatisk resulterer i at betale indkomstskat til det danske skattekontor

  »  Oplysninger om reglerne for medarbejdere udstationeret til at arbejde i Danmark

  »  Udførelse af virksomhedens skabeloner til en dansk momsfaktura

  »  Alle andre tjenester efter kundens behov

 

 

Tjenester for danske forretningsenheder

  »  Udførelse af formaliteter i forbindelse med etablering af et nyt virksomhed i Danmark (+evt. forretningsplan)

  »  Registrering af moms

  »  Registrering af medarbejdere

  »  Førelse af regnskab for forretningsenheder; både for enmansvirksomheder såsom virksomheder der ansætter medarbejderer

  »  Hjælp til at købe og registrere en firmabil

  »  Hjælp med at finde et passende lokale for virksomhedens forretning

  »  Hjælp til lukning af virksomheden

 

 

 

 

Hvis du ikke har fundet den tjeneste, du er interesseret i, så kontakt os, og vi vil helt sikkert finde en løsning til dine behov.

© 2015 - 2018 Doradzamywdanii.pl